top of page
Search

Gure abiapuntua, Geobiologia

Geobiologia Lurraren bilakaera geologikoaren eta materia biziaren jatorri, konposizio eta eboluzio baldintzen arteko erlazioak aztertzen dituen biologiaren atala da. Geobiologia diziplinarteko arlo zientifiko bat da, bizitzaren eta Lurraren ingurune fisiko-kimikoaren arteko elkarrekintzak aztertzen dituena.


Hala ere, termino hau energia teluriko edo alterazio geofisiko ezberdinen azterketak definitzeko eta izaki bizidunengan, batez ere gizakiengan, etxeko (eta baserriko) animalien eta landareen eragin biologikoekin duten erlazioa definitzeko hartu da.

Alterazio geologikoek, hala nola failak, materialen txandakatzeak, arraildurak, lurpeko uren korronteek erradioaktibitatearen, airearen ionizazioaren eta lurraren eremu magnetikoaren parametro bertikalak aldatzen dituzte. Aldaketa hauek izaki bizidunengan eragiten dute.

Geobiologiak barne hartzen duen horretan, eremu elektromagnetiko artifizialek eragindako hondoko elektromagnetismo naturalaren aldaerak ere neurtzen dira.

Aldatutako espazioak hobetzeko baliagarri izateko helburuarekin jaio zen Lau-buru. Behin lehenengo prototipoak eginda, likidoetan duen eragina probatzea erabaki zen. Urarekin oso ondo interakzioan zegoela zirudien, eta gorputzetik hurbil zeuden sentsazioak oso onak ziren.

Urarekin eta ardoarekin kristalizazio sentikorraren dastatze-probetan eta laborategiko azterketetan frogatu dugu. Era berean, geopatiei buruzko hainbat proba egin ditugu haien eraginean aldakuntza positiboak lortuz, nahiz eta erabilera zuzena izateko komenigarria den radiestesia eta/edo kinesiologia erabiltzea. Hiru gailu triangelu aldekide bat eginez emaitzak esanguratsuak izan dira.

Formaren Emisioen Teoria egiaztatzeko bidean ikertzen eta aurrera egiten jarraitzeko irekitzen diren ateak..

Sin embargo, se ha adoptado este término para definir los estudios de las diferentes energías telúricas o alteraciones geofísicas y su relación con los efectos biológicos sobre los seres vivos, sobretodo, humanos, animales domésticos (y de granja) y vegetales.

Las alteraciones geológicas como fallas, alternancias de materiales, fisuras, corrientes agua subterránea alteran en su vertical parámetros de radiactividad, ionización del aire y campo magnético terrestre. Estas alteraciones influyen sobre los seres vivos.

En lo que se engloba por Geobiología, se miden también las variaciones sobre el electromagnetismo natural de fonto provocadas por los campos electromagnéticos artificiales.

Lau-buru nació con el objetivo de ser útil en mejorar espacios alterados. Una vez fabricados los primeros prototipos, se decidió probar su efecto sobre líquidos. Parecía interactuar muy bien con el agua, y las sensaciones en cercanía con el cuerpo eran muy buenas.

Lo hemos probado en pruebas de cata y estudios en laboratorio de cristalización sensible con agua y vino. Hemos realizado también varios testajes en geopatías obteniendo variaciones positivas en el efecto de las mismas, aunque para un correcto uso es conveniente el uso de la radiestesia y/o kinesiología. Con tres dispositivos realizando un triángulo equilatero los resultados han sido significativos.

Puertas que se abren para seguir investigando y avanzando en el camino de la constatación de la Teoría de las Emisiones de Forma.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page